Stichting Adsoma

Stichting Adsoma is een filantropische organisatie die zich inzet voor het ondersteunen en bevorderen van sociaal-maatschappelijke goede doelen. De stichting heeft als voornaamste doel om positieve veranderingen teweeg te brengen in de samenleving door middel van onder andere financiële steun.

De stichting heeft een sterke toewijding aan het verbeteren van het welzijn van individuen, gemeenschappen en projecten die ondersteuning nodig hebben. Dit kan zich richten op verschillende gebieden, zoals armoedebestrijding, onderwijs, gezondheidszorg, milieu, cultuur, sociale rechtvaardigheid en meer. Door samen te werken met andere non-profitorganisaties, liefdadigheidsinstellingen, maatschappelijke groeperingen en overheidsinstanties, streeft Stichting Adsoma ernaar om een bredere impact te hebben.

De stichting verleent niet alleen financiële steun, maar kan ook andere bronnen mobiliseren, zoals expertise, netwerken en bewustmaking. Hierdoor kan Stichting Adsoma bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van programma's en projecten die gericht zijn op het verbeteren van levensomstandigheden, het bevorderen van gelijkheid en inclusie, en het creëren van duurzame verandering op lange termijn.

De beslissingen over welke goede doelen worden ondersteund, worden genomen op basis van een zorgvuldig beoordelingsproces waarbij wordt gekeken naar de relevantie, impact, transparantie en duurzaamheid van de voorgestelde projecten. Stichting Adsoma kan ook een nauwe band onderhouden met de organisaties en projecten die zij ondersteunt, om de voortgang te volgen en ervoor te zorgen dat de middelen effectief worden gebruikt.

Al met al vervult Stichting Adsoma een cruciale rol als een brug tussen financiële bronnen en degenen die zich inzetten voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Haar inzet en steun dragen bij aan het creëren van een positieve en duurzame impact op de levens van mensen en de bredere samenleving.

Steun ons, DEEL of DONEER!

Wij willen zoveel mogelijk projecten ondersteunen. Hiervoor is geld nodig. Wil je ons helpen om de projecten te steunen. Deel deze website dan met je vrienden, kennissen en in zoveel mogelijk groepen op de sociale media of steun ons door te doneren middels een bankoverschrijving of cryptocurrency.

Overschrijving
ING bank rekening nummer: NL69INGB0008136884
Ten name van: Stichting Adsoma
Onder vermelding van: Donatie projecten

Deel deze website met familie, vrienden of kennissen