U gaat doneren, geweldig!

Kies één van onderstaande opties.

Eén bedrag voor alle projecten

Uw donatie wordt evenredig over alle projecten verdeeld
Uw donatie voor alle projecten    
 

Meerdere bedragen voor diverse projecten

Uw donaties worden uitsluitend aan de door u aangegeven projecten gegeven
Covid-19 Experiment    
Nevenschade    
Samen Voor Onze Vrijheid    
Stem Verstandig    

Totaalbedrag donaties:    
Transactiekosten     0,26
 
Doneren via